Privacy Policy

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website oefen.be dewelke wordt uitgebaat door “het Departement Onderwijs en Vorming” (DOV): De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar regering, bij delegatie, in de persoon van mevr. Micheline Scheys, secretaris-generaal van het DOV gevestigd in Koning Albert II-laan 15 te 1210 Brussel. Hierin wordt uitgelegd hoe uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Via deze website worden geen persoonsgegevens verzameld tenzij u contact zou opnemen. In dergelijk geval zal u gevraagd worden uw naam en e-mailadres op te geven.

Deze gegevens zullen enkel verwerkt worden ter behandeling van uw vraag of opmerking en zullen niet worden doorgegeven aan derden.

U heeft te allen tijde het recht om inzage te vragen in uw persoonsgegevens en deze, indien nodig, te verbeteren. Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing of indien dit is gerechtvaardigd door voldoende ernstige redenen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer info lees onze Cookieverklaring.

U kan ons contacteren met betrekking tot deze privacyverklaring via de gegevens vermeld in de footer van de website.