LERAREN

Zelf oefeningen maken - Xerte

Met Xerte (Online) kan je zonder enige kennis van html of xml-code aan de slag om een educatief leerpad te bouwen. Het is een vrij eenvoudig (gratis) pakket.

 

Xerte bestaat in een standaloneversie en in een serverversie. 

 

Het opensourcepakket Xerte werd ontwikkeld aan de Universiteit van Nottingham (Groot-Brittannië). In België is Xerte nog vrij onbekend, maar het pakket wordt wereldwijd gebruikt. Er is een Nederlandstalige template beschikbaar.

 

Met Xerte heb je één tool waarmee je de mogelijkheden van zowel eXe-learning als HotPotatoes combineert.

 

Toll-net biedt het Vlaamse onderwijspersoneel een gratis toegang aan op hun server. Je kan een aanvraag doen via hun website. Er is ook een handleiding beschikbaar. De serverversie is gebruiksvriendelijker dan de standaloneversie en men kan leerpaden samen aanmaken en delen. De export gebeurt als SCORM dus met startbestand zoals eXe-learning.

 

Met Xerte kan je verschillende soorten interactieve oefeningen maken zoals sleepoefeningen, invuloefeningen, modelantwoord, quiz ... Er verschijnt in de toekomst een nieuwe versie waarin men kan differentiëren.