De aankoopverrichting

Invuloefening

Vul de gaten in. Druk dan op "Antwoord controleren" om uw antwoorden te controleren. Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen, wanneer u het lastig vindt om een antwoord te geven. U kunt ook op de "[?]"-knop drukken om een aanwijzing te krijgen. Let wel: u verliest punten, wanneer u hints of aanwijzingen vraagt!

Een handelaar die bij een andere handelaar iets wil kopen zal zich informeren over de prijs en de . Dit kan hij mondeling doen of met een brief, een fax of een e-mail. Hij kan gewoon een prijslijst aanvragen maar hij kan ook een catalogus, een of zelfs het bezoek van een vragen.

De verkoper zal de beantwoorden met een . Deze kan vast of vrijblijvend zijn. Bij een offerte blijven de de prijzen en voorwaarden geldig gedurende een bepaalde periode. Bij een offerte kunnen de prijzen en verkoopsvoorwaarden op elk moment gewijzigd worden. Als de verkoper de goederen volledig op kosten en risico van de klant wil laten reizen, bepaalt hij '' als leveringsvoorwaarde. Als de verkoper dit op zich wil nemen, bepaalt hij ''. De van de levering is de belangrijkste leveringsvoorwaarde die men dient overeen te komen. De belangrijkste betalingsvoorwaarde handelt over het van de betaling. betalen willen zeggen: onmiddellijk betalen. Mag de klant op een later tijdstip betalen dan spreekt men van betaling . Men kan ook nog de volgende betalingsvoorwaarden overeenkomen: op of onder . Bij dit laatste moet men betalen er geleverd zal worden.
Gaat de koper niet akkoord met het voorstel van de leverancier dan kan hij een doen.

Een bestelling kan men maar ook schriftelijk doen. Hiervoor gebruikt men meestal een voorgedrukt formulier: de . De bestelbon bewijst de . Hij kan ook gebruikt worden om de goederen klaar te zetten voor verzending of bij ontvangst om de ontvangen goederen te .

Om er zeker van te zijn dat de leverancier zal leveren aan de prijs en de verwoorden van de bestelling kan de koper hem vragen de bestelling te .

Leveren van goederen kan men met een leveringsnota, maar ook met een BTW-. Leveren betekent de goederen ter beschikking stellen van de koper. Dit komt dus eigenlijk overeen met de leveringsvoorwaarde ''.
Vooraleer de leveringsbon ''' te handtekenen vergelijkt de koper de leveringsbon met de geleverde goederen en de bestelbon. Later vergelijkt hij de leveringsbon met de .

Een aankoopfactuur is een factuur. Ze vermeldt de volledige berekening van het bedrag.
Hoeveelheid x eenheidsprijs =
brutobedrag - =
nettobedrag + =
maatstaf van heffing + =
Aankoopfacturen worden gerangschikt. Vervolgens krijgen ze een nieuw .

Men kan op drie manieren betalen:
- met chartaal geld, in contanten dus = ;
- met geld, proton bijvoorbeeld;
- met giraal geld: via een instelling.

De leverancier kan de aankoopfactuur verminderen door een inkomende op te maken.
Als om één of andere reden de factuur te laag is, zal hij een factuur opmaken.

Een creditnota wordt opgemaakt wegens:
- de van goederen, diensten of verpakking;
- een in de factuur;
- een nadat de factuur reeds werd opgemaakt.

Een creditnota wordt berekend zoals een . Het al dan niet terugbetalen van hangt af van volgende vraag: "Wie ligt er aan de oorsprong van de creditering? Koper of verkoper?"

Als er nog goederen moeten worden, zal de leverancier opnieuw een leveringsnota en later een aankoopfactuur opmaken.