Dieren passen zich aan hun omgeving en levensbehoeften aan: wat is de functie van de huidbedekking?

Kies het correcte antwoord voor elke vraag en duid aan.
Als je niet weet wie ik ben, plaats je de muiscursor op mij en je ziet wie ik ben.