GETALLENKENNIS: tot 1000 (D, H, T en E)Vul de rijtjes aan:
365 - 366 - 367 - - - -
396 - 398 - 400 - - - -
685 - 690 - 695 - - - -
306 - 304 - 302 - - - -
820 - 810 - 800 - - - -

Orden van klein naar groot:
203 - 302 - 150 - 510 - 230
< < < <

Orden van groot naar klein:
625 - 356 - 565 - 631 - 456
> > > >

Welk getal hoort ertussen?
396 < < 398
401 > > 399
699 < < 701
564 > > 562

Vul de passende getallen in:
865 - 875 - - 895 - - 915 -
- - 650 - 648 - 646 - -
970 - 975 - - 985 - - 995 -

Schrijf de getallen:
driehonderdendrie =
vijfhonderdvijftig =
duizend =
zeshonderdvierenzeventig =
negenenzestig =