Wat een organisatie!

Invuloefening

Vul het juiste woord in. Klik op 'controleer' om je antwoorden te checken. Je kan een extra letter krijgen door op 'hint' te drukken. Let wel: een hint kost je punten!

Alle katholieken uit een wijk of een dorp vormen samen een . De meeste parochies beschikken over een eigen . Hij leidt de eucharistievieringen en staat klaar voor zijn parochianen. Vaak wordt hij bijgestaan door een .
Een aantal parochies die bij elkaar in de buurt liggen, vormen samen een . Aan het hoofd staat een .
Vele decanaten samen vormen een . Aan het hoofd staat de . In België hebben we bisdommen, die ongeveer zo groot zijn als een provincie.
Aan het hoofd van het bisdom Antwerpen staat .
Alle Belgische bisdommen samen vormden de . De staat aan het hoofd. Het hoofd van de Belgische kerkprovincie is .
De is de verzameling van alle katholieken samen die haar zetel heeft in Rome.
Aan het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk staat de . De huidige leider van onze kerk heet .