Nieuwen Bosch Basisschool - eerste leerjaar: getalbeelden