punaise Topografie toets 1

oefenen voor de toets
kaart

  

Zoek het nummer op de kaart.
Typ het juiste antwoord in het vak.
Denk je aan de hoofdletters?

Klik op 'Kijk na"
Ga daarna door naar de volgende vraag.