Romeinse cijfers

Wat hoort bij elkaar?

    

Je ziet de getallen van 1 tot en met 20.
Hoe schreven de Romeinen deze getallen?
Zoek het Romeinse getal bij de Nederlandse cijfers.