EI of IJ - Tik het juiste woord in

Kijk goed naar de tekening