Kommagetallen tot op 0,01 . ( GEEN spaties typen)

Wiskunde : Kommagetallen .

Reken uit en vul het juiste antwoord in .