VI Sint-Lucas Vrij Instituut Sint-Lucas Oudenaarde

Oefeningen wiskunde
voor de derde graad TSO

Op deze site vinden jullie oefeningen terug voor de leerlingen van de derde graad elektromechanica en elektriciteit-elektronica. Deze oefeningen kunnen jullie helpen bij het inoefenen van de geziene leerstof als voorbereiding op testen en examens.

Tweedegraadsfuncties (tweede graad)

Veeltermfuncties (tweede en derde graad)

Rationale functies

Goniometrie (tweede en derde graad)

Exponentiële functies

Logaritmische functies

Afleiden van functies

Integralen

Analytische meetkunde

Matrices en stelsels

Enkele bijzondere krommes...


email                   Klascement                   Hot Potatoes