welke is anders?????

kijk naar de "woorden" en duid het verkeerde aan...

1. abd

    adb

    adb

    abd

    adb

2. acb

    acb

    acd

    acb

    acb

3. ghd

    phd

    ghd

    ghd

    ghd

4. pqd

    pqd

    pqd

    pqd

    qpd

5. qhp

    qhp

    qhp

    ghp

    qhp

6. ppq

    ppq

    pqq

    ppq

    ppq

7. qdh

    qdh

    qdh

    qdh

    qhd

8. hoq

    hop

    hoq

    hoq

    hoq

9. edb

    edb

    edb

    ebd

    edb

10. deq

    deq

    deg

    deq

    deq

11. gdq

    gdq

    gdq

    qdg

    gdq

12. hbd

    hdb

    hbd

    hbd

    hbd

13. dgq

    dgq

    dgq

    dqg

    dgq

14. qqb

    qqb

    qgb

    qqb

    qqb

15. qhq

    qhq

    qhq

    qhq

    qhg

 

   

terug