Kruiswoordraadsel

Als je op een getal klikt, krijg je een beschrijving.

     1     2       3         
                    
 4         5              
                  6    
     7         8     9       
     10                 
                    
 11            12           
13         14               
   15            16         
          17    18          
19                      
         20             
21   22                     
                    
   23                   
                    
24             25           
                    
 26