Het ei-verhaal!

Het ei-verhaal is gebaseerd is op 'De reis naar de keizer' van Harmen Kooreman, auteur van 'Letterstad en Spellingland' en is terug te vinden in zijn boek 'Spellen in de onder- en middenbouw'.

Vul de ontbrekende letters in het ei-verhaal aan. Wanneer je klaar bent met de hele oefening, druk je op "Antwoord controleren". Zo zal je zien welke oefeningen je juist hebt. Veel succes!
Toen de kzerin een kln msje was, ging ze graag zlen. Soms ging ze in het gehm naar de hde. Na een ndje wandelen langs een w waar gten stonden, kwam ze aan het water. Met een gen zlbootje voer ze naar een land.

Later rsde ze met de trn. Eerst na ze afschd van alleb haar ouders, haar bde kinderen, haar md en van haar man, de kzer. Vanaf het pln voor het pals reed de trn khard weg.

De kzerin nam niet veel mee: wat gebakken eren voor onderweg, prsoep en steeds een bakje aardben.

De trn reed langs groene wden, met hier en daar een prachtige k.

Aan het nd van de rs kocht ze voor haar kinderen allerl popjes gemaakt van kl.

'In m', z ze, 'geef ik een sntje, dan maken we allen samen een rsje'.